The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA NEGOTIA - Issue no. 2 / 2002  
         
  Article:   COMPARATIVE STUDY OF THE DAMPING PROCESS.

Authors:  VASILE DOLEAN.
 
       
         
  Abstract:  Imobilizările corporale şi necorporale îşi pierd în timp valoarea, în consecinţă trebuie găsită o modalitate de constata diminuarea utilităţii lor. Acest proces, poartă denumirea de amortizare, adică evidenţierea valorică a deprecierii ireversibile a imobilizării cauzată de folosire, de factori externi, de progresul tehnic, etc. Pentru realizarea concretă acestui proces, trebuie întocmit un plan de amortizare, care porneşte invariabil de la răspunsul rezultat la trei probleme fundamentale: determinarea valorii amortizabile (baza de impozitare), stabilirea duratei de viaţă, şi bineînţeles, alegerea celei mai bune metode de amortizare.  
         
     
         
         
      Back to previous page