The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1-2 / 2004  
         
  Article:   PROPERTY NATIONALIZED. CLAIM. COMMON ERROR AND INVINCIBLE. NECESSARY CONDITIONS OF APPLICABILITY OF THE PRINCIPLE (SCJ S.CIV., DEC.NR. 2685 OF 19 JUNE 2003).

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Prin acţiunea înregistrată la 10 octombrie 2000 pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, reclamanta P.S., domiciliată în Str. Cezar Bolliac nr. 57, a chemat în judecată pe pârâţii L. R., domiciliată la aceeaşi adresă şi SC "T." Al SA, solicitând de la cei doi pârâţi revendicarea imobilului de la aceeaşi adresă şi constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare nr. 1557/30 ianuarie 1997. In motivarea acţiunii, încadrată în drept în dispoziţiile art.480-481 şi art. 948 C. civ., reclamanta a arătat că întregul imobil a aparţinut tatălui său, I. G.de la care a fost naţionalizat, măsură nelegală astfel cum s-a statuat prin sentinţa civilă nr. 6162 din 4 iulie 1997 a Judecătoriei Sectorului 3. Ca atare, susţine reclamanta, se impune logic anularea contractului încheiat între pârâţi având ca obiect un bun ce îi aparţine ei, ca unică moştenitoare a fostului proprietar. Ulterior s-a renunţat la cel de-al doilea capăt de cerere.  
         
     
         
         
      Back to previous page