The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1-2 / 2004  
         
  Article:   EXAMINATION OF CASE LAW ON BANKRUPTCY PROCEEDINGS.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  În speţă judecătorul sindic a respins cererea de angajare a răspunderii pârâtului Ş.A., în calitate de administrator al SC LYVARY SRL, şi de suportare a plăţii pasivului acesteia, ajunsă în stare de insolvenţă, formulată în temeiul art. 124 din Legea 64/1995 republicată. Pentru a hotărî astfel instanţa a reţinut că în cadrul Rapoartelor întocmite de lichidator s-a relevat faptul că printre cauzele care au pricinuit societăţii starea de insolvenţă s-au numărat, alături de cauze obiective, şi faptele unuia dintre asociaţi, P.C., care a angajat persoana juridică în raporturi de drept comercial extrem de împovărătoare şi oneroase, fără mandatul şi ştirea asociatului Ş.A, fapte care au stat şi la baza excluderii acestuia din societate şi revocarea din funcţia de administrator în anul 2000 (cu 3 ani înainte de deschiderea procedurii s.n.).  
         
     
         
         
      Back to previous page