The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1-2 / 2004  
         
  Article:   THE ISSUE OF RESTITUTION THE PLACES OF WORSHIP THAT BELONGED TO GREEK-CATHOLIC WORSHIP.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Expunerea problemei. Tema pe care ne-am propus să o dezbatem este extrem de controversată, atât în doctrină cât şi în jurisprudenţă, atât în cea actuală cât şi în cea interbelică, ducând în plan social la conflicte care au tulburat unele comunităţi locale. Este vorba despre restituirea lăcaşurilor de cult şi a caselor parohiale ce au aparţinut cultului greco-catolic şi, în subsidiar, soarta lăcaşului de cult în cazul trecerii majorităţii sau a unei părţi a credincioşilor de la un cult la altul. Studiul de faţă, fără a avea pretenţia de fi complet, având în vedere vastitatea şi complexitatea sa, considerăm că se poate face doar printr-o abordare interdisciplinară a diferitelor ramuri ale dreptului laic - civil, constituţional, internaţional (includem aici şi dreptul comunitar) - precum şi a celui canonic, fără a exclude studiile asupra acestei teme scrise de istorici şi filosofi.  
         
     
         
         
      Back to previous page