The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1-2 / 2004  
         
  Article:   RELATING TO SEXUAL OFFENSES. SYNTHESIS OF JUDICIAL PRACTICE.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Modificările legislative care au intervenit în urma apariţiei Legii nr. 197/2000, iar apoi a OUG nr. 89/2001, aprobată prin Legea 61/2002 precum şi prin OUG 143/2002, au dat naştere unor interpretări diferite ale textelor de lege care incriminează unele infracţiuni la viaţa sexuală, în mod deosebit a celei prev.de art. 197 C.pen. şi a celei prev.de art. 201 C.pen., şi au dus, în cele din urmă, la soluţii contradictorii în practica judiciară şi la numeroase discuţii în literatura de specialitate.  
         
     
         
         
      Back to previous page