The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2011  
         
  Article:   IN MEMORIAM TUDOR DRĂGANU: O ANALIZĂ COMPARATIVĂ A MODULUI ÎN CARE AU FOST IMPLEMENTATE, ÎN LEGISLAŢIILE NAŢIONALE, UNELE DINTRE MĂSURILE PREVĂZUTE DE CONVENŢIA PRIVIND CRIMINALITATEA INFORMATICĂ.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  

A comparative analysis regarding the implementation of some CoE''s Convention on Cybercrime provisions in the national legislations. What is the role of the CoE''s Convention on Cybercrime? Have the provisions of the Convention been transposed into the national legislations of the signatory parts? Can we discuss about a harmonization of those provisions? What are the repercussions of this process?

Trough the present study I am trying to present some answers to those questions. 

 

Care este rolul Convenţiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică? Au fost implementate, în legislaţiile naţionale ale statelor semnatare, măsurile prevăzute de Convenţie? Se poate vorbi de o armonizare a acestor dispoziţii? Care sunt repercusiunile acestui proces?

Prin prezentul studiu încerc să formulez răspunsuri la aceste întrebări.

 

Keywords: cybercrime, convention, provisions, transpose, national legislations, harmonization.

Cuvinte cheie: criminalitate informatică, convenţie, măsuri, implementare, legislaţii naţionale, armonizare.

 
         
     
         
         
      Back to previous page