The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2002  
         
  Article:   REVIEWS - DETLEF LIEBS, ROMANIAN RIGHTS, 5TH EDITION, VANDENHOEK-RUPRECHT, GÖTINGEN, 1999 / DETLEF LIEBS, RÖMISCHES RECHT, ED. A 5-A, VANDENHOEK-RUPRECHT, GÖTINGEN, 1999.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Autorul, un binecunoscut istoric al dreptului, contopeşte într-un volum unic cele două faţete, oferindu-ne astfel un manual universitar menit să servească studenţilor de la drept, călăuză în însuşirea multilaterală a dreptului roman – care, printre altele, anticipa şi ideea contemporană a drepturilor omului; după cum se exprimau juriştii Romei, omne ius quo utinur hominum causa constitutum est.  
         
     
         
         
      Back to previous page