The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2002  
         
  Article:   TESTAMENT.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Din interpretarea art. 55 al Regulamentului din 1950 privind administrarea cimitirelor şi crematoriilor – în vigoare la data întocmirii testamentelor litigioase, – se desprinde concluzia restrângerii posibilităţii de transmitere a folosinţei locurilor de veci, în funcţie de natura gratuită a actului de transmisiune şi gradul de rudenie dintre dispunător şi dobânditor. Numai în aceste condiţii transmiterea locului de înhumare apărea ca având loc în interesul membrilor aceleiaşi familii şi ca nefiind generată de interese materiale, incompatibile cu aspectul moral ce urma să o justifice.  
         
     
         
         
      Back to previous page