The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2002  
         
  Article:   THE LAND FUND.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Contractele autentice de vânzare-cumpărare în litigiu au avut ca obiect exclusiv construcţii, nu şi terenul aferent, a cărui dobândire putea avea loc doar prin moştenire legală, potrivit dispoziţiilor L. 58/1974, în vigoare la acel moment. O referire expresă a părţilor la înstrăinarea terenului litigios, figurând în cuprinsul amintitelor contracte sau într-un înscris sub semnătură privată separat este, din această perspectivă, irelevantă.  
         
     
         
         
      Back to previous page