The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2002  
         
  Article:   FORCED EXECUTION.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Este ilegală cenzurarea titlului executoriu de către instanţa de executare. În mod greşit instanţele au încuviinţat executarea silită a hotărârii ce constituie titlu executoriu doar cu privire la demolarea construcţiilor de către reclamanţi pe cheltuiala debitorilor, nu şi cu privire la suportarea, de către aceştia din urmă, a cheltuielilor de demolare şi de judecată, în suma fixată şi după cum s-a prevăzut în dispozitivul sentinţei supuse executării.  
         
     
         
         
      Back to previous page