The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2002  
         
  Article:   COMPETENCE.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Art. 72 L. 168/1999 instituie, cu privire la soluţionarea conflictelor de drepturi, o competenţă teritorială exclusivă în favoarea instanţei în a cărei circumscripţie îşi are sediul unitatea; legea nu exclude din noţiunea de unitate, sucursala în care contestatorul şi-a desfăşurat activitatea în calitate de angajat, fiind irelevant faptul că acesta nu are personalitate juridică.  
         
     
         
         
      Back to previous page