The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2002  
         
  Article:   SCRAPPING WITH REFERENCE.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Între părţi s-a încheiat o convenţie în cursul anului 1995 prin care reclamantul a primit o sumă de bani pentru a participa la privatizarea societăţii la care lucra, urmând ca pârâtul sã primească contravaloarea dividentelor aferente acţiunilor care i-ar fi revenit. Procesul de privatizare a societăţii respective a avut loc prin metoda MEBO, iar pârâtul nu avea calitatea necesară pentru a participa direct. Prin acţiunea formulată în cauză reclamantul a solicitat anularea convenţiei încheiate în anul 1995 cu pârâtul şi restituirea unei sume de 2.288.000 lei plătite în temeiul acesteia. Pe cale reconvenţională s-a solicitat obligarea reclamantului la plata sumei reprezentând dividentele aferente acţiunilor pe care le-a plătit.  
         
     
         
         
      Back to previous page