The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2002  
         
  Article:   AUTHORITY OF JUDGED.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Prin acţiunea formulată de reclamanţi s-a solicitat constatarea nulităţii absolute a contractului de donaţie încheiat de antecesorii pârâţilor O.G. şi O.C. cu S.C. Fravil S.A. Rm. – Vâlcea, având ca obiect un teren în suprafaţă de 1 ha, care fusese vândut anterior antecesorilor reclamanţilor. Instanţa de recurs a constatat că aceiaşi reclamanţi au mai promovat o acţiune în revendicare împotriva pârâtului B.I. pentru a le lăsa în deplinã posesie şi proprietate o suprafaţă de 736 mp din acelaşi teren. În cadrul acelui proces pârâta S.C. Fravil S.A. Rm. – Vâlcea a fãcut cerere de intervenţie în interes propriu, solicitând respingerea acţiunii pe motiv cã este proprietară a terenului în baza contractului de donaţie a cărui valabilitate se contestă în prezenta cauză.  
         
     
         
         
      Back to previous page