The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2001  
         
  Article:   THE PRIVATE INTERNATIONAL LAW.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Sentinţa tribunalului nu este temeinică sub aspectul respingerii capătului de cerere privind încuviinţarea executării sentinţei strãine, câtă vreme menţiunea “provizoriu executorie” din cuprinsul hotărârii înseamnă, din punct de vedere al dreptului german, că sentinţa pronunţată urmează a primi caracter executoriu fără rezerve o dată cu dobândirea caracterului definitiv, şi anume dupã scurgerea termenului de exercitare a căii de atac, instituit de art. 339 C.pr.civ. german.  
         
     
         
         
      Back to previous page