The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2001  
         
  Article:   REQUEST COURT ACTION.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Deşi prin întregirea de acţiune fãcută înaintea primei instanţe reclamantul a solicitat in terminis doar anularea parţială a încheierii de intabulare a dreptului de proprietate al pârâtului cu privire la terenul în litigiu, precum şi înscrierea propriului său drept de proprietate asupra aceluiaşi imobil, fără a cere în mod expres şi radierea dreptului de proprietate al pârâtului, este în afara îndoielii cã intenţia sa a fost aceea de a obţine o corespunzătoare rectificare de carte funciară prin înlăturarea unei înscrieri tabulare favorabile pârâtului şi privitor la care reclamantul a susţinut caracterul ei nelegal.  
         
     
         
         
      Back to previous page