The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Issue no. 3 / 2003-2004  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - THE GEOGRAPHY AND EVOLUTION OF THE ROMANIAN MEDIEVAL PAINTING FROM HUNEDOARA COUNTY (SOME ANSWERS TO MR. SORIN ULLEA).

Authors:  ADRIAN ANDREI RUSU.
 
       
         
  Abstract:   În peisajul istoriografiei artei medievale româneşti din Transilvania se petrec rar evenimente notabile. Cauzele sunt, în mod sigur, măcar două: cantitatea ei (să reţinem că este vorba despre cea strict medievală, nu despre părelnicile ei prelungiri populare până în secolul al XVIII-lea !) nu este dintre cele mai deosebite, iar specialişti care să o trateze sunt extrem de puţini. În acest context, răzbate în istoriografia noastră un volum „şoc” semnat de către Sorin Ullea. El are drept ţintă principală un teren mie familiar (Hunedoara). M-am simţit obligat a-i răspunde, fie şi numai pentru faptul că specialiştii invocaţi mai sus nu cred că s-ar simţi astăzi stimulaţi (din cronic spirit letargic, din dispreţ suveran) ori suficienţi de competenţi ca să o facă, dar şi pentru a demonstra că istoriografia românească poate şi, mai ales, trebuie să fie un teren capabil de autoreglare a construcţiilor ştiinţifice care se produc în interiorul ei. Inevitabil, toate produsele artistice avute în vedere au fost finalităţi culturale istorice, iar aşa cum vrea să indice un fragment de subtitlu, şi politice. Sorin Ullea îmi justifică astfel suplimentar intervenţia, pe un teren în care aş susţine oricând un concurs de competenţă.  
         
     
         
         
      Back to previous page