The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Issue no. 2 / 2006  
         
  Article:   BOOK REVIEW - FRANCIS GUIDE, ROMANIA, UNICOPLI PUBLISHING HOUSE, MILAN, SERIES "HISTORY OF EUROPE IN THE TWENTIETH CENTURY", 2005, 350 P..

Authors:  ION CÂRJA.
 
       
         
  Abstract:  Profesorul Guida deţine o experienţă universitară şi de cercetare de peste trei decenii, fiind actualmente profesor la Universitatea Roma Tre din Roma şi a semnat numeroase studii şi cărţi pe probleme de istorie modernă şi contemporană a României şi a spaţiului central-sud-est european. Dacă lucrările mai vechi sunt studii punctuale, pe probleme precum istoriografia revoluţiei lui Tudor Vladimirescu, subiectul cu care Francesco Guida inaugurează, printr-o primă carte (apărută în 1975), preocupările de istorie românească, sau relaţii culturale şi diplomatice româno-italiene în secolele XIX-XX, spectru tematic din care putem reţine spre exemplu excelentul studiu Marc Antonio Canini e la Romania (1992), sau lucrarea Italia e Romania nell’Europa moderna (1997), trebuie să remarcăm faptul că, mai recent, istoricul italian a decis să-şi prezinte rezultatele cercetărilor în forma sintezei. Stau dovadă în acest sens mai întâi lucrarea apărută cu patru ani în urmă la editura milaneză Nagard, La Romania contemporanea. Momenti e questioni di storia (2003), şi mai ales Romania, carte pe care o prezentăm în cuprinsul acestor rânduri. Comparând cele două lucrări, prima dintre ele, recenzată de noi în nr. 2/2003 al „Caietelor de Antropologie Istorică” de la Cluj-Napoca, apare ca o schiţă a sintezei monografice de istorie contemporană românească, amplificată şi aprofundată în cea de a doua. Prin această din urmă lucrare Francesco Guida propune una din cele mai serioase şi mai temeinice abordări în direcţia istoriei româneşti din câte s-au scris în istoriografia internaţională a ultimului deceniu şi jumătate. Mai trebuie spus de asemenea că lucrarea de faţă se încadrează într-o serie a sintezelor, din care au apărut până în prezent la editura Unicopli, cele dedicate Fanţei, Marii Britanii şi Suediei, în pregătire aflându-se altele despre: Danemarca, Grecia, Iugoslavia, Belgia, Polonia, Bulgaria, Norvegia etc.  
         
     
         
         
      Back to previous page