The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Issue no. 2 / 2005  
         
  Article:   BOOK REVIEW - POLITICAL CULTURE IN CENTRAL EUROPE (10TH–20TH CENTURY), PART I: MIDDLE AGE AND EARLY MODERN ERA, EDITED BY HALINA MANIKOWSKA AND JAROSLAV PÁNEK IN COOPERATION WITH MARTIN HOLÝ, WARSAW, PRAGUE: ACADEMY OF SIENCES OF THE CZECH REPU.

Authors:  IONUŢ COSTEA.
 
       
         
  Abstract:  Volumul de faţă este primul din cele două plănuite să definească, în termenii provocării tematice si ai conturării unui context geografico-conceptual, o prezentare si o dezbatere a culturii politice din Europa Centrală si Răsăriteană de-a lungul unui mileniu. Primul volum cuprinde articole referitoare la epoca medievală si începuturile epocii moderne, cel de-al doilea urmând să însumeze contribuţiile cercetărilor aferente secolelor XIX si XX.  
         
     
         
         
      Back to previous page