The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Issue no. 2 / 2005  
         
  Article:   BOOK REVIEW - EIKE VON REPGOW, A SZÁSZ TÜKÖR (KÖREADJA BLAZOVICH LÁZLÓ SCHMIDT JÓSEF), SZEGED: PÓLAY ELEMÉR ALAPITVSZÁNY, CSONGRSZÁSZÁD MEGYEI LEVÉLTÁR, 2005, 365 P..

Authors:  PAKÓ LÁSZLÓ.
 
       
         
  Abstract:  O publicaţie recentă a redactorilor lucrării de faţă a avut în centrul atenţiei Cartea de legi a orasului Buda, din secolul al XV-lea, editată în limba maghiară. Consemnăm acum publicarea, tot în traducere, a Oglinzii săsesti de la începutul secolului al XIII-lea. Dacă la prima vedere titlurile si încadrarea cronologică si teritorială ale celor două lucrări nu sugerează o relaţie foarte strânsă între ele, la una mai atentă devine evident faptul că volumul nou apărut continuă tematic, prin concepţia editorială si prin grila de analiză utilizată ceea ce autorii au întrepris la precedentul.  
         
     
         
         
      Back to previous page