The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EPHEMERIDES - Issue no. 1 / 2012  
         
  Article:   BOOK REVIEW – DOINA RAD, ETA BOERIU, LIMES HOUSE, CLUJ-NAPOCA, 2005.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Prin publicarea volumului Eta Boeriu, apărut la editura Limes în 2005, Doina Rad reușește să redea culturii româneşti un portret integral al poetei şi traducătoarei Eta Boeriu (Margareta Boeriu), surprinzând cu fineţe toate etapele importante din viaţa scriitoarei, accentuând totodată elementele care i-au marcat devenirea şi, prin urmare, opera. Cercetarea monografică prezintă, în capitole bine structurate, viaţa Etei Boeriu – anii copilăriei, parcursul educaţional, etapa sibiană şi cea clujeană, cât şi opera sa, influenţată de formarea sa clasică şi marcată de etapa proletcultismului.  
         
     
         
         
      Back to previous page