The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EPHEMERIDES - Issue no. 1 / 2012  
         
  Article:   BOOK REVIEW - OVIDIU PECICAN, HOPPER AND BELLOWS: THEORY AND PRACTICE IN HISTORY: TEXTS ESCORT, ARTICLES AND POLEMICS, CA PUBLISHING HOUSE, CLUJ-NAPOCA, 2011.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Într-o istoriografie românească spoliată, pe nedrept, de contribuţii fundamentale referitoare la teoria şi practica istoricului, lucrarea profesorului Ovidiu Pecican se constituie într-un demers ştiinţific, menit a umple un vid istoriografic. Răspunzând unei nevoi puternic resimţite în rândul istoricilor (dar nu numai!) Pâlnia şi Burduful: teorie şi practică în istoriografie: texte escortă, articole şi polemici reprezintă o primă întreprindere istoriografică românească, ce realizează, atât pentru specialişti, cât şi pentru publicul larg, o amplă incursiune în tainele meseriei de istoric. Uzând de vasta sa experienţă profesională, autorul ne propune un fascinant periplu printre metodele şi modelele de abordare a tenebrelor trecutului (adesea absconse şi greu de descifrat), încercând permanent realizarea unei familiarizări a cititorului cu meseria (sau poate vocaţia) de istoric. În această ordine de idei, nu considerăm drept hazardată recurgerea la un comparatism cu lucrările semnate de Marc Bloch (The Historian’s Craft, Manchester University Press, Manchester, 1992) sau John Lewis Gaddis (The Landscape of History: how historians map the past, Oxford University Press, New York, 2002), ei înşişi uzând de vasta lor expertiză pentru a elabora lucrări menite a elucida avantajele, dar şi condiţionările istoricilor aflaţi „în exerciţiul funcţiunii”.  
         
     
         
         
      Back to previous page