The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EPHEMERIDES - Issue no. 1 / 2012  
         
  Article:   BOOK REVIEW - NICOLAE MELINESCU, GIANT WAKES UP: SUB-SAHARAN AFRICA IN THE LAST THREE DECADES AS PUBLISHING, CLUJ-NAPOCA, 2009.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Cele două volume intitulate Uriaşul care se trezeşte: Africa subsahariană în ultimele trei decenii, al căror autor este Nicolae Melinescu, se constituie într-o cercetare a rolului comunicaţional al Africii subsahariene în relaţiile internaţionale. Aşa cum însuşi autorul o descrie, lucrarea este, în fond, o prezentare nonfictivă a uneia dintre cele mai fremătătoare zo ne ale lumii de azi, angajată în ultimele trei decenii pe calea unor transformări fundamentale.  
         
     
         
         
      Back to previous page