The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA DRAMATICA - Issue no. 2 / 2017  
         
  Article:   THEATRE INAUGURATION CEREMONY AND SYMBOLIC REPRESENTATION.

Authors:  KATALIN ÁGNES BARTHA.
 
       
         
  Abstract:  
DOI: 10.24193/subbdrama.2017.2.02

Published Online: 2017-10-31
Published Print: 2017-10-31

pp. 23-50

VIEW PDF: THEATRE INAUGURATION CEREMONY AND SYMBOLIC REPRESENTATION

The inauguration of the theatre building in Farkas street can be considered as a landmark of the Hungarian theatre history of Transylvania. The ceremony from 1821 has become a canonical event of Hungarian acting. The study analyzes first how the National Hungarian Theatre was constituted in the frame of the inauguration ceremony referring also to the symbolics of it as a visual and event-like frame of theatre historical remembrance. Then, will focus on two anniversary celebrations (from 1871 and 1892), in order to analyze how various elements of the anniversary celebrations relate to each other in the context of the institutionalization process.

Keywords: 19th century, Transylvania, theatre anniversary celebration, institutionalization, invented tradition.

References

Bényei Miklós ed. Az erdélyi országgyűlések színházpolitikai vitái és iratai (1791–1847)[Political Disputes and Documents on Theatre Issues of the Transylvanian Diets (1791–1847)] . Budapest: Magyar Színházi Intézet, 1990.
Déryné. Naplója [Memoirs of the Actress Déryné] (1-3 vols), Edited by József Bayer. Budapest, [1900].
Döbrentei, Gábor. ”Az első füzetbeli jutalom kihirdetésére béküldetett szomorújátékokról [On the Prized Tragedies Written For the Call of the Journal’s first Volume].” Erdélyi Muzéum 10, (1818): 105–167.
Egyed, Emese. ”Ki vagy te? Az Árpád ébredése című embléma. ” Who are you? The emblem Entitled the Awakening of Árpád]” [In Vörösmarty és kora. Tanulmányok Vörösmarty Mihályról és Kőrösi Csoma Sándorról [The Era of Vörösmarty. Studies on MMihály Vörösmarty and Sándor Körösi Csoma], 11–32. Edited by Piroska Madácsy and Kálmán Bene. Szeged: Bába és Társai, 2001.
Emléklapok a Kolozsvári Országos Nemzeti Színház megnyitásának félszázados örömünnepére [Commemorative Card on the Fiftieth Anniversary of The National Hungarian Theatre from Cluj]. Kolozsvár: Rom. Kath. Lyceum nyomdája, 1871.
Enyedi, Sándor. ”Mikor volt Kolozsvárt az első színházi előadás? [When was the First Professional Hungarian Performance in Cluj]” A Hét, June 18, 1982.
Ferenczi, Zoltán. A kolozsvári színészet és színház története [The History of Acting and Theatre from Kolozsvár]. Kolozsvár: Ajtai K. Albert könyvnyomdája, 1897
[Göde, István], “A magyar színészet történetéhez [Data on the Hungarian Theatre History],” Történeti Lapok 2, (1875): no 4:896.
Hegyessy, Vilmos ed. Emlékkönyv az erdélyi magyar színészet száz éves jubileuma alkalmából [Anniversary Book on the Hundred Years Jubilee of the Hungarian Theatre from Transylvania]. Kolozsvár: Jubileum Rendező Bizottsága,1892.
Hobsbawm, Eric. ”Invented traditions.” In The invention of tradition. Edited by Eric Hobsbawm and Terence Ranger, 1–14. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
“A Jókai pár fogadtatása és a jubileumi banquette [Reception of the Jókai Couple and the Jubilee Banquette].” Magyar Polgár (Kolozsvár/Cluj), Apr. 2, 1871.
Káli Nagy, Lázár. Visszaemlékezései. Az erdélyi magyar színészet hőskora. 1792–1821 [Recollections. The Heroic Period of the Transylvanian Acting. 1792–1821] , Edited by János Lázok. Marosvásárhely: Mentor, 2009.
[Káli Nagy, Lázár]. “A’ Kolozsvári Nemzeti Játékszín építésének történetei, ’s ennek mostani állapotja [The Construction History of the National Theatre from Kolozsvár and its Situation Today].” Magyar Kurír (Vienna), Dec. 25, Dec. 28, 1821.
Kerényi, Ferenc. “A Pesti Magyar Színháztól a Nemzeti Színházig [From the Hungarian Theatre from Pest to the National Theatre].” In Magyar színháztörténet (1790–1873) [Hungarian Theatre History (1790–1873)] , edited by Ferenc Kerényi, 264-283. Budapest: Akadémiai, 1990.
Kerényi, Ferenc. A régi magyar színpadon (1790-1849)[On the Old Hungarian Theatre (1790-1849)] . Budapest: Magvető, 1981.
Kölcsey, Ferenc. Körner Zrínyijéről [On Zrinyi by Körner] [1826]. http://mek.oszk.hu/06300/06367/html/01.htm#142
Könyves, Máté. Játékszíni koszorú [Stage Wreath] , Edited by Eszter György. Budapest: Magyar Színházi Intézet, n.d.
Körner, Teodor. Zrinyi, vitézi szomoru játék öt felvonásban [The Tragedy of Zrinyi in Five Acts] . Translated by Dániel Petrichevich Horváth. Kolozsvár: Ref. Koll. betűi, 1819.
Lakatos, István. A kolozsvári magyar zenés színpad [The Hungarian Musical Theatre from Kolozsvár] . Bukarest: Kriterion Kiadó, 1977.
Minute Book of the National Theatre from Transylvania, 1820–1835. Fonds of Hungarian Theatre from Cluj, No. 313. Cluj Branch of the National Romanian Archives, Cluj-Napoca, Romania.
National Theatre Expenditure, 1821. Fonds of Hungarian Theatre from Cluj, No. 313, Cluj Branch of the National Romanian Archives, Cluj-Napoca, Romania.
Petrichevich Horváth, Dániel. Introduction to Zrinyi, vitézi szomoru játék öt felvonásban, by Theodor Körner [The Tragedy of Zrinyi in Five Acts]. Translated by Dániel Petrichevich Horváth. Kolozsvár: Ref. Koll. betűi, 1819.
Petrichevich Horváth, Dániel. “Elő Szó”[Prologue]. In Könyves Máté, Játékszíni koszorú [Stage Wreath by Máté Könyves] , edited by Eszter György,109–110. Budapest: Magyar Színházi Intézet, n.d.
Records and Correnspondences of the Musical Association from Kolozsvár (Cluj), 1821. Fonds of Music Conservatoire, Cluj, No. 1188. Cluj Branch of the National Romanian Archives, Cluj-Napoca, Romania.
Sándor Imre. A széplaki Petrichevich-Horváth család [The Petrichevich-Horváth family de Széplak] . Kolozsvár: Gámán János Press, 1908.
Sófalvi, Emese. “Zeneoktatás a kolozsvári Muzsikai Conservatoriumban 1819-1869 között.” PhD thesis, Eötvös Loránd University, Budapest, 2016.
–––. “Szolgáltatott a szintársulatoknak mindenféle segélyt, hogy operát tarthassanak... (Adatok a kolozsvári Nemzeti Színház és a helyi Muzsikai Conservatorium együttműködésének történetéhez. 1821-1849) [On the History of the Cooperation between the National Thratre of Kolozsvár and the Local Conservatory of Music]” In Képes beszéd. Színház- és filmművészeti tanulmányok 2, edited by Emese Egyed, 60-79. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014.
–––. “Az intézményes zeneoktatás kezdetei Kolozsváron [The Begennings of the Institutionalised Music Education in Kolozsvár].” In A VII. Nemzetközi Hungarológia Kongresszus Zenetudományi Szekciójának előadásai, edited by István Angi and Csilla Csákány, 166-185. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013,
Szász Béla. ”Színházi jubilaeum [The Theatre Jubilee].” Kelet (Kolozsvár/Cluj). Apr. 4, 1871.
Szinnyei, József. Magyar írók élete és munkái (1-14 vols). Budapest: Hornyánszky, 1891–1914.
http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/
Tőkés, Orsolya. “A kolozsvári Farkas utcai színház 1865. évi átépítése mint színháztörténeti esemény [The Renovation in 1865 of the Theatre from Farkas Street in Cluj as a Theatre-Historical event]”. In Képes beszéd. Színház és filmművészeti tanulmányok (2), edited by Emese Egyed, 90-99. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum/Egyesület, 2014.
 
         
     
         
         
      Back to previous page