The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA BIOETHICA - Issue no. 2 / 2009  
         
  Article:   EDITORIAL: COMMUNICATION / COMMUNION IN EUROPEAN BIOETHICS DISCOURSE.

Authors:  IOAN CHIRILĂ.
 
       
         
  Abstract:  Am scris în numerele anterioare despre perspectivele de definire ale conceptului de Bioetică, am încercat să surprindem perspectivele de cercetare şi dezbatere din câmpul Bioeticii, am subliniat firavele începuturi de activitate dezvoltate în cadrul Centrului nostru de Bioetică şi am publicat studii de specialitate realizate de membrii şi de colaboratorii interni şi externi ai centrului. Acum vă propun o nouă perspectivă pe care o subscriu binomului terminologic Comunicare/Comuniune. Şi aceasta pentru faptul că încep să se întrevadă primele roade ale colaborării cu Centrul de Bioetică al Universităţii „Sacro Cuore” din Milano. Distinşii profesori italieni au contribuit substanţial la fondarea şi dezvoltarea activităţii Centrului de Bioetică al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Acest act de parteneriat a căpătat o nouă dimensiune prin încorporarea în echipa proiectului MURINET a documentaristei Centrului nostru, domnişoara Dr. Maria Aluaş. În cadrul acestui proiect derulat de Centrul de Bioetică din Milano se înscrie Sesiunea de comunicări realizate în Cluj-Napoca, la Centrul de conferinţe al Universităţii „Babeş-Bolyai” sub numele: Persoana între înţelegere şi autoînţelegere, desfăşurată între 11-13 noiembrie 2009. În cadrul acestei Sesiuni de comunicări, am fost introduşi în orizontul de cercetare al proiectului italian şi am avut prilejul să decantăm unele structuri metodologice de lucru, noi perspective tematice de cercetare şi am decis realizarea unui nou pas în câmpul cercetării prin alcătuirea unui Grant european de cercetare în zona tematică a chestiunii „dizabilităţilor” şi a încadrării persoanelor cu dizabilităţi în comunitate.  
         
     
         
         
      Back to previous page