Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2022  
         
  Articol:   FESTIVALURI DE MUZICĂ ÎN ITALIA MODERNĂ ÎN TIMPUL PANDEMIEI COVID-19 / MUSIC FESTIVALS IN MODERN ITALY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.

Autori:  OLENA PONOMARENKO.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbmusica.2022.2.05

Published Online: 2022-12-20
Published Print: 2022-12-30
pp. 87-109

VIEW PDF

FULL PDF

Abstract: Acest studiu analizează una dintre problemele complexe ale discursului artistic modern - funcționarea unui festival de muzică ca formă specială de dialog intercultural și integrarea sa într-un mediu cultural modern. Articolul relevă problemele legate de relația dintre componentele sale, cum ar fi condițiile de implementare a comunicării interculturale în contextul unui festival de muzică; spațiul morfologic al partiturii multistratificate a acestui fenomen artistic; formele de comunicare interculturală și constrângerile socioculturale asociate cu pandemia Covid-19. Scopul acestui studiu a fost de a analiza festivalul de muzică ca una dintre formele de dialog policultural și funcționarea acestuia în noile realități ale pandemiei Covid-19. În acest sens, au fost utilizate atât metode de cercetare teoretice (analiză semantică), cât și practice (analiză comparativă). Ca rezultat al studiului, s-a dovedit că festivalul de muzică, fiind una dintre formele de dialog intercultural permite realizarea diferitelor niveluri semantice ale culturii, îmbogățește spiritualitatea și contribuie la consolidarea reprezentanților diferitelor culturi, ducând la o rezolvare constructivă a problemelor discursului artistic; s-a relevat faptul că, în timpul pandemiei Covid-19, nu au putut fi realizate toate formele de gen și stilistice, din cauza situației dificile de izolare socio-culturală; a fost propusă o clasificare a noilor formate de desfășurare a festivalurilor de muzică, care țin cont de condițiile actuale de funcționare a acestora în contextul pandemiei Covid-19. Semnificația practică a acestui studiu constă în faptul că rezultatele sale pot fi utilizate pentru analiza ulterioară a mecanismelor de funcționare și difuzare a unei partituri polifonic complexe a unui festival de muzică.

Key words: festival de muzică, viața muzicală a Italiei moderne, dialogul artistic, interacțiune, partitura multistratificată a unui proiect de creație, spațiu multicultural
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă