Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2020  
         
  Articol:   ANDROIZII VISEAZĂ OI ELECTRICE? sau despre SENSUL NOSTALGIEI CULTURALE / DO ANDROIDS DREAM OF ELECTRIC SHEEP? or about THE SENSE OF CULTURAL NOSTALGIA.

Autori:  OLEG GARAZ.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbmusica.2020.2.05

Published Online: 2020-12-21
Published Print: 2020-12-30
pp. 79-87
VIEW PDF: FULL PDF

REZUMAT: Evoluţia culturii muzicale europene s-a desfăşurat într-o flagrantă contradicţie cu imaginea tradiţională a unei simple succesiuni de etape stilistice. Chiar dacă liniaritatea consecuţiei Antichitate, Ev Mediu, Renaştere, baroc, clasicism vienez, romantism, modernism şi postmodernism este o evidenţă, natura şi logica transformărilor ţine de referenţialitatea determinantă a principiului sincretic. Însă, spre deosebire de concepţia iluministă a progresului liniar, una aplicabilă mai degrabă în ceea ce priveşte gândirea tehnologică şi în general ştiinţifică, arta muzicală a evoluat în imaginea unei simetrii în oglindă, a unei istorii culturale separate în două mari "evuri", urmând dihotomia eliadescă sacru-profan. La limita anului 1600 ordinea constituenţilor principiului sincretic, trei la număr: Sacru (societăţile tribale), mitologic (Antichităţile greacă şi romană), ritualic (Evul Mediu şi Renaşterea), este inversată ‒ ritualic şi mitologic (baroc, clasicism vienez şi romantism) şi "Sacru" (primul modernism). Iar în postmodernitate însăşi principiul sincretic este supus "reciclării" şi astfel ciclul evoluţiei culturale se închide prin revenirea (evident distorsionată) la principiul originar.

Cuvinte cheie: sincretism, Sacru, mitologic, ritualic, trei modernisme şi trei modernităţi
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă