Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA BIOETHICA - Ediţia nr.2 din 2013  
         
  Articol:   TRUPUL MORȚII ȘI AL SLAVEI – PERSPECTIVĂ BIBLICĂ ȘI BIOETICĂ.

Autori:  STELIAN PAȘCA-TUȘA.
 
       
         
  Rezumat:  În acest studiu doresc să abordez problematica trupului uman privită în cele două extreme ale naturii sale (moartea şi învierea) cu aplicabilitate concretă în bioetică, pornind de la o fundamentare veterotestamentară exhaustivă care va avea în vedere evidenţierea aspectelor specifice ale trupului omenesc din starea sa paradisiacă, din cea imediat următoare căderii şi din cea restaurată de Hristos care este prefigurată şi prevestită în profeţii. Demersul are ca finalitate sublinierea identităţii care există între trupul supus morţii şi stricăciunii şi trupul menit învierii. Această perspectivă scripturistică este menită să contrabalanseze denaturarea concepţiei despre trup care este promovată în medicina depersonalizată, în societatea de consum şi în industria pornografică. Reabilitarea statutului pe care trupul îl are în sine va fi realizabilă doar atunci când se va înţelege calitatea extraordinară pe care acesta a dobândit-o prin întruparea lui Hristos, prototipul ceresc. Concluziile studiului vor putea oferi cititorului o posibilă variantă de recuperare a demnităţii trupului uman pierdută în realitatea cotidiană.

Cuvinte-cheie: trup, moarte, înviere, haine de piele, bioetică, persoană, Hristos, chip, asemănare, Sfinţii Părinţi

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă